Cenník

Individuálne cvičenia 

Mckenzie diagnostika 50€
Mckenzie kontrolné vyšetrenie  30€
Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom s návrhom terapie
Vstupné gynekologické vyšetrenie u ženy
(tehotenstvo,po pôrode)
40 €
45 €
Individuálne cvičenie s fyzioterapeutom  (50min) 
Individuálne cvičenie s fyzioterapeutom  (30min)
Individuálne cvičenie (30min)+mäkké techniky (30min)

28€
20€
35€
Reflexná masáž chrbta (20min) 17 €
Klasická masáž (45min)  30 €
Mäkké techniky (30min)
 20€
Termoterapia
  5€
Kineziotaping (aplikácia 1ks)
 7 €
Individuálna lekcia jogy
30€
60min
Skupinové cvičenie Jóga:
 
2osoby
3 a viac osôb
 

12€
10 €
  60min
Individuálne cvičene SM systém (60minút)  35€ 60 min

Cenník platný od 01.08.2023