Cenník

Individuálne cvičenia 

Mckenzie diagnostika 45€
Mckenzie kontrolné vyšetrenie 20€
Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom s návrhom terapie (50min)
 35 €
Individuálne cvičenie s fyzioterapeutom  (50min) 
Individuálne cvičenie s fyzioterapeutom  (30min)
25€
17€
Reflexná masáž chrbta (20min) 15 €
Klasická masáž (40min) 25 €
Mäkké techniky (30min)   17€
Termoterapia
  5€
Kineziotaping (aplikácia 1ks)
 7 €
Individuálna lekcia jogy
25€
60min
Skupinové cvičenie Jóga:
 
2osoby
3 a viac osôb
 

10€
8 €
  60min
Individuálne cvičene SM systém (50minút)   30€ 50 min

Cenník platný od 1.12.2022